Werkwijze

Viktoria communicatie management is een netwerk van communicatieprofessionals.

Wij kennen elkaar goed als adviseur, manager of coach en we delen ruime ervaring op directie- en bestuursniveau. We treden niet graag op de voorgrond, maar we staan onze opdrachtgevers liever bescheiden terzijde.

Ons werk is vaak voor velen onzichtbaar, maar altijd merkbaar voor de organisatie. Een team van Viktoria wordt op persoonlijke titel samengesteld, precies toegesneden op de taak zonder onnodige overhead.We werken graag op project- of interimbasis.

Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij:

  • Management van communicatie(projecten)
  • Managen en begeleiden van complexe veranderingstrajecten
  • Opstellen communicatiestrategie met bij behorende plannen
  • organisatie van de communicatie
  • management van identiteit, imago, reputatie
  • Coachen en begeleiden van zittende communicatiemedewerkers en -adviseurs
  • Het optimaliseren van media(beleid)
  • Het organiseren van persrelaties en woordvoering
  • Het doorvoeren van gewenste cultuurverandering van de organisatie
  • Ontwerp en implementatie van een nieuwe huisstijl, marktpositionering of corporate branding
Daarom hebben we een centraal adres en een vast aanspreekpunt.

Viktoria communicatie management
Holger Bakker | hrb@teamviktoria.nl | 06 207 48 411

Weteringschans 130-II | 1017 XV Amsterdam | Klik hier voor de locatie
Elshoutbuurt 1 | 8823 SV Lollum (Frl) | Klik hier voor de locatie