Executive coaching

Af en toe heb je het gevoel dat de tijd je inhaalt, Je hebt behoefte aan een pas op de plaats om te aanschouwen wat er gebeurt. De wereld verandert steeds sneller en grijpt steeds directer in op je dagelijks werk en bestaan.

Je vraagt je af of je het allemaal wel goed doet, of het beter of anders kan, en zo ja hoe? Al die veranderingen; passen die nog wel bij je? Vragen om coaching is vragen om verandering, verbetering en ontwikkeling en persoonlijke groei.

De coach helpt je op weg en in alle rust zet jij je eerste stap.

Holger Bakker is gecertificeerd coach en erkend door de Nederlands Orde van Beroepscoaches en STIR! Hij is aangesloten bij verschillende netwerken van beroepscoaches.

Coaching is een manier om te leren. Een effectieve aanpak om je eigen kracht te herontdekken.

Steeds meer mensen ervaren dat coaching hun werkend leven passender, effectiever en daardoor prettiger maakt. Onze coaching is doelgmatig en gericht op concrete vooruitgang. Lange termijn begeleiding is vaak niet nodig.

Thema's voor coaching kunnen bijvoorbeeld zijn: leiderschap, samenwerken, effectieve communicatie, effectief management, persoonlijke groei, balans werk-privé, omgaan met conflicten, en grenzen bewaken.

Klik hier voor de brochure Coaching 2010

Daarom hebben we een centraal adres en een vast aanspreekpunt.

Viktoria communicatie management
Holger Bakker | hrb@teamviktoria.nl | 06 207 48 411

Weteringschans 130-II | 1017 XV Amsterdam | Klik hier voor de locatie
Elshoutbuurt 1 | 8823 SV Lollum (Frl) | Klik hier voor de locatie