Corporate communicatie

Corporate communicatie positioneert de organisatie. Net zoals marketingcommunicatie helpt een goede marktpositie te krijgen voor producten en diensten, doet corporate communicatie dat voor bedrijven en organisaties.

Elke onderneming wil en moet zichzelf onderscheiden van haar concurrenten; ze moet positie innemen. Voor een onderneming is dit een complexe operatie waarin veel variabelen een rol spelen. Corporate communicatie maakt deze postionering zichtbaar. Ze vertaalt een duidelijke strategie in heldere boodschappen, beelden en media. Effectief naar alle in- en externe stakeholders. Het uiteindelijke doel is de onderneming in staat te stellen haar concurentievoordeel uit te bouwen.

IDENTIEIT - COMMUNICATIE - IMAGO - PRESTATIE - REPUTATIE

Daarom hebben we een centraal adres en een vast aanspreekpunt.

Viktoria communicatie management
Holger Bakker | hrb@teamviktoria.nl | 06 207 48 411

Weteringschans 130-II | 1017 XV Amsterdam | Klik hier voor de locatie
Elshoutbuurt 1 | 8823 SV Lollum (Frl) | Klik hier voor de locatie